Bli medlem

Som medlem i Sveriges Spelmäns Riksförbund (SSR) är du med och stöttar arbetet för den traditionella musikens och dansens fortlevnad och utveckling i Sverige. Riksförbundet har två tydliga uppgifter, dels finns vi till som en samarbetspart i den lokala och regionala musikmiljön och dels är vår uppgift att samverka med kulturorganisationer och myndigheter på nationell nivå.

Utöver detta finns flera förmåner som du kan ha nytta av i ditt eget musicerande. Vi erbjuder till exempel en väldigt förmånlig instrumentförsäkring i samarbete med försäkringsbolaget Folksam, vi har ett fint erbjudande från gruppen bakom notprogrammet ScoreCloud till våra medlemmar, samt vår medlemstidning Spelmannen som fyra gånger per år leverar inspiration, intressanta artiklar och evenemangskalender.

För att bli medlem i Sveriges Spelmäns Riksförbund går du med i ett av de 23 regionsförbunden som finns i Sverige.

Klicka på kartan eller i listan till höger. För att få mer information om medlemsavgifter och förmåner för respektive förbund,

Privat:
Gotland Blekinge Bohuslän Dalarna Dalsland Gästrikland Halland Hälsingland Jämtland Härjedalen Lappland Medelpad Norrbotten Närke Skåne Småland Stockholm Uppland Södermanland Västerbotten Ångermanland Västergötland Värmland Västmanland Östergötland

Gotland

Bli medlem i Spelfolki - Gotland

Nya medlemmar på olika instrument är välkomna

Spelfolki är en spelgrupp som tidigare hette "Övre Fröjels Spelmanslag". Spelfolki består av cirka 10 medlemmar och vi repeterar varannan vecka i Klintehamn.

Vi har blandat nyckelharpor och fioler men fyller på med andra instrument som gitarr, cittra, durspel, flöjt mm.

Vi spelar till dans, som ren underhållning vid träffar av olika slag, och till bröllop mm.

Bli medlem

Hemsida

Sandastämman

Gotlandstoner.se

Blekinge

Bli medlem i Blekinge Spelmansförbund

Kom och spela, sjung och dansa med oss!

Blekinge spelmansförbund är en förening för alla som är intresserade av folkmusik, folklig sång och folklig dans. Vi vill sprida den blekingska folkmusiktraditionen och göra den tillgänglig, och vi delar gärna med oss av vår spelglädje.

Tre-fyra gånger per termin anordnar vi spelträffar, då vi spelar tillsammans och umgås under avslappnade former.

Under sommaren arrangerar vi en spelmansstämma i Lönnamohagen, Kallinge.

Vi ordnar även kurser med olika teman efter intresse. Har du en idé på en kurs du vill gå eller om du vill hålla en kurs oss.

I samband med Tjugondag Knut hålls Knutsfesten – en tillställning fylld av spel, dans, samvaro och god mat.

Kom och spela, sjung och dansa med oss!

Bli medlem

Hemsida

Facebook

Bohuslän

Bli medlem i Bohusläns Spelmansförbund

Folkmusik från Bohusläns alla hörn

Vi är spelmän och spelmanslag från Bohuslän som ägnar oss åt folkmusik, bland annat från Bohusläns olika hörn.

Bli medlem

Hemsida

Facebook

Allspel på Hyllan

Dalarna

Bli medlem i Dalarnas Spelmansförbund

"Väcka liv i, bevara och utveckla den traditionella instrumentala och vokala folkmusiken"

Dalarnas Spelmansförbund är en sammanslutning av spelmän och andra folkmusikintresserade i Dalarna. Dalarnas Spelmansförbund har i dag omkring 1300 medlemmar, organiserade i ett 40-tal spelmanslag, och är därmed det i särklass största medlemsförbundet i Sveriges Spelmäns Riksförbund. Dalarnas Spelmansförbund skall enligt sina stadgar verka för att:

"Väcka liv i, bevara och utveckla den traditionella instrumentala och vokala folkmusiken".

Dalarnas Spelmansförbund arrangerar eller är medarrangör i ett antal spelmansstämmor. Störst bland dessa är Bingsjöstämman, som arrangerades första gången 1969. Förbundet arrangerar en vårstämma på Lerdalshöjden i Rättvik och en höststämma.  Vi stöder också ett antal andra större selmansstämmor i länet.

Vi verkar för att stärka samhörigheten mellan medlemmarna och inspirera, framförallt yngre, till fortsatt spel. Detta sker till exempel genom de resor Förbundet genom åren arrangerat för sina medlemmar. Vi driver även kurser för barn och unga i samarbete med Folkmusikens hus.

En av våra viktigaste uppgifter är att vara en resurs för barn och unga som visar intresse för folkmusik och vi har sedan många år ett nära samarbete, som går under namnet UngtFolk, tillsammans med Folkmusikens hus i Rättvik. UngtFolk är samlingsnamnet på en bred verksamhet som innehåller kurser, länsläger, evenemang och spelningar för unga. Inom UngtFolk ryms ensemblerna Dalarnas ungdomsspelmanslag (DUS) och DalaLåt.

Förutom att själv vara arrangör stöttar vi även andra som bedriver verksamheter med målsättningen att ge möjlighet för barn och unga att möta och fördjupa sitt intresse för folkmusik. Ett utmärkt exempel är projektet FolkUngar som för många barn blir det första mötet med den folkliga musiken och dansen.

En gång om året samlas förbundets ledare för spelmanslagen till en spelledar/ordförande träff. Vid denna träff utbytes erfarenheter och lagledarna får tillfälle att träffa styrelsen under lediga former.

Vår mångårige sekreterare Helmy Hansson (1910-1993), Stora Tuna, formulerade en gång Förbundets uppgift med en uppmaning:

"Vörda och vårda vårt folkliga musikarv".

Bli medlem

Hemsida

Facebook

Bingsjöstämman

BULLERMYRENS SPELMANSLAG 2018. FOTO: MARIA TEN WOLDE

Dalsland

Bli medlem i Dalslands Spelmansförbund

För alla som är intresserade av Dalslands folkmusikskatt

Dalslands spelmansförbund bildades 30 juli 1933 i Bengtsfors på initiativ av Dalslands Fornminnes och Hembygdsförbund.

Dalslands spelmansförbund har spelträffar på kulturbruket på Dal 1-2 gånger per månad samt uppträder vid olika slags arrangemang i Dalsland.

Bli medlem

Facebook

Kulturbruket på Dal

Gästrikland

Bli medlem i Gästriklands Spelmansförbund

Att i främsta rummet främja och företräda folkmusiken i Gästrikland

Här samlas vi som är intresserade av folkmusik i Gästrikland. Vi spelar något instrument eller trallar någon melodi, några av oss gillar att dansa till musiken

• Vi ger ut 4 nummer per år av medlemstidningen Gestrike-Resonans.

• Vi driver Gästrike Låtverkstad tillsammans med studieförbundet Bilda Mitt och Region Gävleborg, kulturutveckling.

 • Vi arrangerar kurser, spelträffar och seminarier samt ger ut notsamlingar.

• Vi strävar även efter att ha en god medlemsservice gällande utkomna noter och ljudande material i Gästrikland.

• Vi erbjuder medlemmarna en mycket prisvärd instrumentförsäkring via Folksam.

• Vi publicerar förbundets noter och, i görligaste mån, ljudande samlingar på Internet i databasen FIOL, tillsammans med Hälsinglands- och Dalarnas Spelmansförbund.

• Du får Sveriges Spelmäns Riksförbund tidning Spelmannen 4 gånger per år.

Gästriklands Spelmansförbund bildades 1943. I dag är vi ca 140 medlemmar. 

Bli medlem

Hemsida

Facebook

Halland

Bli medlem i Hallands Spelmansförbund

För dig som är intresserad av halländsk folkmusik

Vid Hembygdstinget den 26 september 1931 på Katrinebergs Folkhögskola bildades Hallands Spelmansförbund. På initiativ av redaktör Filip Pärson i Falkenberg hade intresserade för bildandet av ett sådant förbund inbjudits till hembygdstinget. Musikdirektör Fredrik Hjort hälsade de ditresta spelmännen och framhöll önskvärdheten av att de Halländska spelmännen sammanstöt sig i ett förbund.

När Hallands Spelmansförbund bildades fanns inga spelmanslag i Halland. Förbundet var i första hand en organisation för att samla och skapa en gemenskap för spelmän i landskapet. Detta har levt kvar, man är inte medlem genom spelmanslag utan enskilt.

Bli medlem

Hemsida

Facebook

Spelmanslag och grupper i Halland

Hälsingland

Bli medlem i Hälsinglands Spelmansförbund

Musik tillsammans, folkmusik

Hälsinglands spelmansförbund (HSF) är till för dig som vill stödja folkmusiken i Hälsingland. Alla medlemmar får vår tidning Hälsingelåten fyra gånger om året, samt tidningen Spelmannen som ges ut av Sveriges Spelmäns Riksförbund (SSR).

Som medlem har du möjlighet att teckna en förmånlig instrumentförsäkring och kan söka ekonomiskt stöd till aktiviteter och publiceringar som främjar utvecklingen och bevarandet av folkmusiken inom landskapet.

Varmt välkommen!

Bli medlem

Hemsida

Facebook

Delsbostämman

Bild: Hélène Lundgren

Jämtland Härjedalen

Bli medlem i Jämtland/Härjedalens Spelmansförbund

För främjande av jämtländsk och härjedalsk folkmusik

Jämtland/Härjedalens spelmansförbund (tidigare Heimbygdas spelmansförbund) är en organisation för alla som intresserar sig för traditionell folkmusik från Jämtland och Härjedalen.

Bli medlem

Hemsida

Facebook

Lappland

Medelpad

Bli medlem i Medelpads Folkmusikförbund

Musik på alla instrument för alla

Varför skall jag vara med i Medelpads Folkmusikförbund?

Den frågan hoppas vi du fått svar på efter att ha tittat runt på deras hemsida och tagit del av några saker som medlemmarna tycker är viktiga.
Ja, det finns en rad skäl till varför du skall vara medlem i Medelpads Folkmusikförbund och några finner du här:

 • Ett stort kontaktnät av likasinnade folkmusikentusiaster
 • Möjlighet att påverka det som händer på folkmusikfronten i Medelpad
 • Som medlem i vårt förbund blir du automatiskt också ansluten till Sveriges Spelmäns Riksförbund -SSR.
 • Du får tidningarna Stråkbruket från Medelpads Folkmusikförbund och Spelmannen från riksförbundet -SSR.
 • Du har möjlighet att ta del av låtar och visor
 • En förmånlig instrumentförsäkring
 • 10% rabatt på strängar
 • 10 % rabatt på omtagling och strängar via Violinmakare Robert Eriksson,

Bli medlem

Hemsida

Facebook

Samspelsmedaljen

Photo Credit: Laura Cortese

Norrbotten

Bli medlem i Norrbottens Spelmansförbund

Som medlem Norrbottens Spelmansförbund får du genom deras medlemsblad information om vad som händer inom folkmusikens område i Norrbotten och till viss del Västerbotten. Det ges som medlem ofta rabatt på kurser och arrangemang.

Bli medlem

Hemsida

Facebook

Närke

Bli medlem i Örebro Läns Folkmusikförbund

"Vi främjer Örebro läns folkmusik"

Örebro Läns Folkmusikförbund, ÖLFM, bildades av folkmusikentusiaster en vårdag år 1928. Då liksom nu verkar folkmusikförbundet för att bevara de olika folkmusikaliska stilar vi har inom länet. Vi vill uppmuntra våra medlemmar att uttrycka sin musikaliska kreativitet genom att spela, dansa och sjunga tillsammans och att komponera egen musik i folklig stil.

Rent konkret bidrar ÖLFM till länets folkmusikliv genom att arrangera spelmansstämmor, spelträffar, kurser, utbyten med andra folkmusikentusiaster, ge ut medlemstidningen "Stämning" och genom att vara en folkmusikalisk kontaktförmedlare.

Vi gör den verksamhet som Du efterfrågar!

Bli medlem

Hemsida

Facebook

Spelgrupper i Örebro län

Foto: Erik Zaunschirm

Skåne

Bli medlem i Skånes Spelmansförbund

Verkar för att traditionell skånsk folkmusik tillvaratas och levandegörs

Skånes Spelmansförbund är ett av de större spelmansförbunden i Sverige med drygt 600 medlemmar. Vi är ett av de 23 landskapsförbund som utgör Sveriges Spelmäns Riksförbund, en organisation med runt 6 500 medlemmar.

I samarbete med Folksam kan våra medlemmar teckna en mycket fördelaktig instrumentförsäkring.

Skånes Spelmansförbund ger också ut medlemstidningen Runtenom fyra gånger per år med reportage och fördjupningsartiklar inom vårt verksamhetsområde.

För att stödja intresset för folkmusiken är vårt förbund även medarrangörer och ger ekonomiskt stöd till en mängd arrangemang och projekt som kurser, spelmansstämmor, utgivning av skivor, noter, annan litteratur med mera.

Bli medlem

Hemsida

Facebook

Småland

Bli medlem i Smålands Spelmansförbund

För dig som är intresserad av Småländsk folkmusik!

Smålands Spelmansförbund bildades den 19 juni 1948 på initiativ av civilingenjören Gösta Klemming i Gunnebo: …bildades av en rätt stor skara spelmän på Stadshotellet i Nässjö. Detta var en lördag och på söndagen samlades vi på torget och marscherade upp till hembygdsparken där vi spelade för allmänheten. Vi hade egentligen ingen gemensam repertoar, men låtar ur Svenska Låtar (smålandsdelen) och andra kända dito t ex Kinnevaldsmarschen efter August Strömberg bidrog till att vi klarade det här problemet. (Ur Gösta Klemmings artikel i Smålåtar till 50-årsjubileet)

I början av 1970-talet var förbundet som störst med närmare 700 medlemmar, näst största landskapsförbundet i landet efter Dalarna, men nu har medlemsantalet sjunkit till ungefär 300.
1977 startades förbundet medlemstidning Smålåtar, då som ett stencilblad. Numera är tidningen mer professionell och trycks naturligtvis i offset och innehåller inte endast artiklar om förbundsaktiviteter utan också regelbundna spelmansporträtt, skivrecesioner, folkmusikartiklar, kalendarium osv.

Sedan många år tillbaka har förbundet satsat mycket på kurser för barn och ungdomar.

1998 firade förbundet sitt 50-årsjubileum med en stor konsert och fest på Växjö konserthus. Bland hedersgästerna märktes förbundets stiftare Gösta Klemming.

Varför behövs det ett spelmansförbund – det viktigaste är ju man får spela och ha kul?

Jovisst, det bästa sättet att slå vakt om den Småländska musiktraditionen är ju att spela den. Men det är också därför Smålands Spelmansförbund (SSF) finns.

Förbundets viktigaste uppgifter är att göra den småländska musiken tillgänglig genom:

 • Information.
 • Notutgivning
 • Inspelningar
 • Stöd till spelmansstämmor
 • Spelkurser för både barn, ungdomar och vuxna
 • Ordna konserter
 • Skapa möjligheter för spelmän i alla åldrar att träffas, spela och umgås

Dessutom har förbundet kontakter med myndigheter, musikorganisationer och politiker på alla plan.

Bli medlem

Hemsida

Facebook

Spelmanslag och grupper

Stockholm

Bli medlem i Stockholms Spelmansgille

Sprida kunskap om folkmusik över generationerna

Vi vill utveckla verksamheten i syfte att göra oss mer synliga i de delar av staden där svensk folkmusik inte är vanligt förekommande. Stockholms Spelmansgille verkar i Stockholmsområdet och vill sprida kunskap om folkmusik över generationerna genom att umgås naturligt i vardagen. Vi vill främja mångfald, jämställdhet och kvalitet.

Vår verksamhet ska vara tillgänglig för människor med funktionsnedsättning, erbjuda information via sociala medier, bra informationsmaterial, ett bra Nyhetsbrev och ett väl fungerande samarbete med Kulturens Bildningsverksamhet i vår verksamhet.

Bli medlem

Hemsida

Facebook

Uppland

Bli medlem i Uplands Spelmansförbund

För dig med intresse för uppländsk folkmusik

Uplands Spelmansförbund (USF) bildades 1945 och har idag ca 300 medlemmar.
Spelmansförbundet verkar för att samla spelmännen och sprida information om vad som händer inom folkmusiken i Uppland.

Förbundets mål är bl a att väcka intresse och förståelse för uppländsk folkmusik, anordna kurser, spelträffar och stämmor. USF skall också verka för att uppteckna och bevara melodier, visor och andra folkmusikaliska traditioner och även stödja nyskapande av folkmusik.

Bli medlem

Hemsida

Facebook

Oktoberstämman

V-Dala spelmanslag på Oktoberstämman

Södermanland

Bli medlem i Södermanlands Spelmansförbund

Sveriges äldsta folkmusikorganisation – med stil och tradition sedan 1925

Södermanlands Spelmansförbund är en ideell förening som i huvudsak är verksam i landskapet Södermanland. Förbundet bedriver olika verksamheter med inriktning på sörmländsk folkmusik.

Södermanlands Spelmansförbund är Sveriges äldsta spelmansorganisation. Det var på midsommardagen 1925 som ett trettiotal sörmländska spelmän beslöt bilda Södermanlands Spelmansförbund.

Exempel på aktiviteter är:

 • En tidskrift med namnet ”Sörmlandslåten” ges ut tre gånger per år till medlemmar inom förbundet.
 • I samarbete med Bilda arrangerar förbundet varje sommar ett folkmusikläger för ungdomar i åldrarna 11-18 år på Julita gård.
 • Spelmansförbundet har ett arkiv med en gedigen samling av bilder, noter, ljud, tidningsurklipp med mera. Arkivet står tillgängligt för medlemmar och verksamhet pågår med att digitalisera denna skatt.
 • Spelmansstämmor och -träffar arrangeras årligen samt kursverksamhet.
 • Spelningar hålls på många ställen i landskapet under hela året.

Bli medlem

Hemsida

Facebook

Musikgrupper i Södermanland

Västerbotten

Bli medlem i Västerbottens Spelmansförbund

Västerbottens spelmansförbund har många aktiva medlemmar. Exempel på sådant vi tillsammans genomfört är bl.a. projektet ”Folkmusiken kommer till skolan”, då fyra folkmusiker besökt skolbarn i ett antal inlandskommuner. Vi har också anordnat Zornmärkesträningsläger för dem som vill försöka bli riksspelmän.

Västerbottens spelmansförbund är en del av Sveriges Spelmäns Riksförbund (SSR), Sveriges största folkmusikorganisation. Vi är ungefär 6500 medlemmar organiserade i 23 landskapsförbund.

I samarbete med försäkringsbolaget Folksam erbjuds alla medlemmar att teckna en mycket fördelaktig musikinstrumentförsäkring.

Västerbottens Spelmansförbunds tidning Spelknäppen utkommer 4 ggr/år och i den kan du bl.a. läsa om lokala folkmusikhändelser, spelmansporträtt och ofta noter till någon Västerbottenslåt.

Även tidningen Spelmannen, som är Sveriges spelmäns riksförbunds tidning delas ut till alla landskapsförbundens medlemmar, ges ut 4 ggr/år. Här finns reportage, debattartiklar och ett kalendarium kring vad som händer inom folkmusikområdet i Sverige och med utblickar mot våra grannländer. I tidningen recenseras även många av de nya skivinspelningar som kommer varje år.

SSR samverkar med andra organisationer och institutioner inom en mängd områden. Det kan gälla uppvaktningar av centrala myndigheter lika väl som t.ex. utbildning av folkmusiker, forskning kring europeisk folkmusik eller samverkan mellan folklig dans och musik i Sverige. Regelbunden samverkan sker också med våra systerorganisationer i de andra nordiska länderna.

Bli medlem

Hemsida

Facebook

Burträsksvängen

Ångermanland

Bli medlem i Ångermanlands Spelmansförbund

för främjandet av folkmusik och dess utövande från och i Ångermanland sedan 1950

Ångermanlands spelmansförbund är en förening för främjandet av folkmusik och spelmän i och från Ångermanland. Vi har hållit på sedan bildandet 1950. Vår verksamhet inbegriper bland annat arrangerandet av spelmansstämmor och andra folkmusiksammankomster.

Vi har givit ut ett flertal nothäften som vi tillhandahåller för försäljning, samt delar ut stipendier och projektbidrag till ungdomar och övriga som verkar inom våra ändamål.

Bli medlem

Hemsida

Facebook

Västergötland

Bli medlem i Västergötlands Spelmansförbund

Väcka och upprätthålla intresset och förståelsen för västgötsk folkmusik och visa

Västergötlands spelmansförbund arrangerar spelmansstämmor, festivaler och spelträffar i landskapet samt stöttar lokala evenemang.

Förbundet anordnar bl.a. kurser på fiol, nyckelharpa, durspel, klarinett och folklig dans.

En vecka varje sommar hålls en låtkurs särskilt för ungdomar, 12-18 år.

VSF arbetar med utgivning av notsamlingar, böcker, kassetter, CD etc. Detta sker bl.a. i samarbete med Västergötlands Folkmusikarkiv på länsmuseet i Skara.

Vidare samarbetar förbundet på olika sätt med lokala spelmanslag, dansföreningar, arkiv, länsmusikstiftelser, museer, studieförbund, skolor, bibliotek, kommunala musik- och kulturskolor.

Bli medlem

Hemsida

Facebook

Ornungastämman

Värmland

Bli medlem i Värmlands Spelmansförbund

Värmlands Spelmansförbund bildades 1929 och är ett förbund för folkmusikintresserade med intresse för Värmland. Vi verkar för att bevara, och samtidigt utveckla, den värmländska folkmusiken och dansen.

Vår verksamhet består bland annat av medverkan i de spelmansstämmor som anordnas runt om i Värmland. Vi står även bakom ungdomsläger och kurser där både unga och äldre får möjlighet att förkovra sig inom folkmusik och folklig dans.

Som medlem i Värmlands Spelmansförbund är du med och stöttar den värmländska folkmusiktraditionen. Att vara bosatt i Värmland är inget krav, vi finns till för den värmländska folkmusiken och dansen, oavsett var denna avnjuts.

Bli medlem

Hemsida

Facebook

Ransäterstämman

Västmanland

Bli medlem i Västmanlands Spelmansförbund

Spelmanstradition finns inom Västmanlands län

Västmanlands Spelmansförbund bildades 1950. Initiativtagare var Sven Andersson i Kungsörs spelmanslag (bildat 1949).
Han satte in en annons i länets tidningar och kallade intresserade spelmän till ett möte och stämma i Kungsör den 27 augusti 1950. Ett trettiotal spelmän hörsammade kallelsen och redan klockan nio på morgonen startade spelandet.

Västmanlands Spelmansförbund är en organisation med uppgift att väcka intresse för svensk folklig musik, både instrumental och vokal. I synnerhet ska förbundet verka för bevarandet av det kulturarv som utgörs av den spelmanstradition som finns inom Västmanlands län. Förbundet ska också verka för att denna folkliga konstart bevaras och utvecklas i sin funktionella roll.

Varmt välkommen!

Bli medlem

Hemsida

Facebook

Östergötland

Bli medlem i Östergötlands Spelmansförbund

Arbetar för att främja den östgötska folkmusiken och för spelmännen som verkar i Östergötland.

Östergötlands Spelmansförbund grundades 1927, och är därmed det näst äldsta spelmansförbundet i Sverige.

I dagsläget har förbundet ca 200 medlemmar. Förbundet är medlem i SSR, Sveriges Spelmäns Riksförbund.

Som medlem i ÖSF får du medlemstidningen Östgötaspel och får ca 20% lägre pris på de låt- och visutgåvor förbundet säljer. Du blir också ansluten till SSR, Sveriges Spelmäns Riksförbund och får deras tidning Spelmannen. Du får också tillgång till en instrumentförsäkring.

Östergötlands spelmansförbund arbetar självklart för att främja den östgötska folkmusiken och för spelmännen som verkar i Östergötland. Det gör vi bl.a. genom att ordna spelträffar och kurser, stödja spelmansstämmor inom länet, samla och ge ut östgötska låtar och visor och att sprida östgötsk folkmusik i samarbete med andra organisationer.

Som medlem har du möjlighet att teckna en förmånlig instrumentförsäkring och kan söka ekonomiskt stöd till aktiviteter och publiceringar som främjar utvecklingen och bevarandet av folkmusiken inom landskapet.

Bli medlem

Hemsida

Facebook

 Bild: Hélène Lundgren