Medlem

Som medlem i Sveriges Spelmäns Riksförbund (SSR) är du med och stöttar arbetet för den traditionella musikens fortlevnad och utveckling i Sverige. Riksförbundet har två tydliga uppgifter, dels finns vi till som en samarbetspart i den lokala och regionala musikmiljön och dels är vår uppgift att samverka med kulturorganisationer och myndigheter på nationell nivå.

Utöver detta finns flera förmåner som du kan ha nytta av i ditt eget musicerande. Vi erbjuder till exempel en väldigt förmånlig instrumentförsäkring i samarbete med försäkringsbolaget Folksam, vi har ett fint erbjudande från gruppen bakom notprogrammet ScoreCloud till våra medlemmar, samt vår medlemstidning Spelmannen som fyra gånger per år leverar inspiration, intressanta artiklar och evenemangskalender.

För att bli medlem i Sveriges Spelmäns Riksförbund måste du gå med i ett av de 23 spelmansförbunden som finns i Sverige. Då blir du även automatiskt medlem i SSR.

För att få mer information om medlemsavgifter och förmåner för respektive förbund, gå direkt till något av dem i listan nedan:

Blekinge spelmansförbund

Bohusläns spelmansförbund

Dalarnas spelmansförbund

Dalslands spelmansförbund

Gotland Spelfolki

Gästriklands spelmansförbund

Hallands spelmansförbund

Jämtland/Härjedalen

Hälsinglands spelmansförbund

Medelpads Folkmusikförbund

Norrbottens spelmansförbund

Skånes spelmansförbund

Smålands spelmansförbund

Stockholms spelmansgille

Södermanlands spelmansförbund

Uplands spelmansförbund

Värmlands spelmansförbund

Västerbottens spelmansförbund

Västergötlands spelmansförbund

Västmanlands spelmansförbund

Ångermanlands spelmansförbund

Örebro läns folkmusikförbund

Östergötlands spelmansförbund

.


.

Här kan du läsa om SSR:s samarbete med Kulturens kring studiecirklar: