Stockholm

Bli medlem i Stockholms Spelmansgille

Sprida kunskap om folkmusik över generationerna

Vi vill utveckla verksamheten i syfte att göra oss mer synliga i de delar av staden där svensk folkmusik inte är vanligt förekommande. Stockholms Spelmansgille verkar i Stockholmsområdet och vill sprida kunskap om folkmusik över generationerna genom att umgås naturligt i vardagen. Vi vill främja mångfald, jämställdhet och kvalitet.

Vår verksamhet ska vara tillgänglig för människor med funktionsnedsättning, erbjuda information via sociala medier, bra informationsmaterial, ett bra Nyhetsbrev och ett väl fungerande samarbete med Kulturens Bildningsverksamhet i vår verksamhet.

Bli medlem

Hemsida

Facebook