Dalarnas Spelmansförbund

Bli medlem i Dalarnas Spelmansförbund

”Väcka liv i, bevara och utveckla den traditionella instrumentala och vokala folkmusiken”

Dalarnas Spelmansförbund är en sammanslutning av spelmän och andra folkmusikintresserade i Dalarna. Dalarnas Spelmansförbund har i dag omkring 1300 medlemmar, organiserade i ett 40-tal spelmanslag, och är därmed det i särklass största medlemsförbundet i Sveriges Spelmäns Riksförbund. Dalarnas Spelmansförbund skall enligt sina stadgar verka för att:

”Väcka liv i, bevara och utveckla den traditionella instrumentala och vokala folkmusiken”.

Dalarnas Spelmansförbund arrangerar eller är medarrangör i ett antal spelmansstämmor. Störst bland dessa är Bingsjöstämman, som arrangerades första gången 1969. Förbundet arrangerar en vårstämma på Lerdalshöjden i Rättvik och en höststämma.  Vi stöder också ett antal andra större selmansstämmor i länet.

Vi verkar för att stärka samhörigheten mellan medlemmarna och inspirera, framförallt yngre, till fortsatt spel. Detta sker till exempel genom de resor Förbundet genom åren arrangerat för sina medlemmar. Vi driver även kurser för barn och unga i samarbete med Folkmusikens hus.

En av våra viktigaste uppgifter är att vara en resurs för barn och unga som visar intresse för folkmusik och vi har sedan många år ett nära samarbete, som går under namnet UngtFolk, tillsammans med Folkmusikens hus i Rättvik. UngtFolk är samlingsnamnet på en bred verksamhet som innehåller kurser, länsläger, evenemang och spelningar för unga. Inom UngtFolk ryms ensemblerna Dalarnas ungdomsspelmanslag (DUS) och DalaLåt.

Förutom att själv vara arrangör stöttar vi även andra som bedriver verksamheter med målsättningen att ge möjlighet för barn och unga att möta och fördjupa sitt intresse för folkmusik. Ett utmärkt exempel är projektet FolkUngar som för många barn blir det första mötet med den folkliga musiken och dansen.

En gång om året samlas förbundets ledare för spelmanslagen till en spelledar/ordförande träff. Vid denna träff utbytes erfarenheter och lagledarna får tillfälle att träffa styrelsen under lediga former.

Vår mångårige sekreterare Helmy Hansson (1910-1993), Stora Tuna, formulerade en gång Förbundets uppgift med en uppmaning:

”Vörda och vårda vårt folkliga musikarv”.

Bli medlem

Hemsida

Facebook

Bingsjöstämman

BULLERMYRENS SPELMANSLAG 2018. FOTO: MARIA TEN WOLDE