Notboksprojektet

Nästa notboksprojekt går av stapeln den 23:e – 25:e september 2022 i Edsåsdalen, Jämtland.

För mer information, gå till www.nordicsoundscapes.se

Bakgrund

Notboksprojektet, eller som det tidigare kallades, Spelmansböcker för spelmän, uppstod som en förfrågan från Smålands Musikarkiv och Linneuniversitet inför konferensen om spelmansböcker som hölls hösten 2017 på Linnéuniversitet i Växjö. SSR blev då tillfrågade att hålla i någon form av evenemang för spelmän, då idén om ett längre projekt föddes.

Först ut med ett samarbete (enskilda insatser har gjorts under året tidigare på Spelmansbokskonferensen, Folk- & Världsmusikgalan och Tomelilla Folkhögskola) var Sörmlands, Östergötlands, Västmanlands och Närkes spelmansförbund. Arbetet påbörjas under hösten 2018, med kurshelg som hölls i mars 2019 i Borghamn, Östergötland.

Tanken var att Spelmansböcker, nuvarande Notboksprojektet, skulle arrangeras under 2020 men den pandemi som sköljde över Sverige och världen förhindrade detta. Även 2021 blev tyvärr ett år där det inte heller kunde arrangeras något under säkra former.

Hur gör man då ett evenemang med konceptet Spelmansböcker?

Det fungerar så här:

Ett landskapsförbund fungerar som lokal värd för att förankra arrangemanget geografiskt. Konceptet innebär en kurs med fokus på handskrivna spelmansböcker/notböcker.

Innehåll

Kursen kan innehålla föreläsningar, seminarier, aktivt musicerande ur materialet, danskurs lett av en eller flera instrumental-, -danslärare i kombination med ren föreläsning. Kursen kan stå för sig själv eller intill ett redan befintligt arrangemang som tex en stämma eller spelträff. Kursen kan vara 1 eller 2 dagar beroende på vad som passar vid det specifika tillfället och görs upp i samråd mellan SSR och arrangerande landskapsförbund. Viktigt är att projektet marknadsförs separat om det arrangeras tex intill en stämma. På affischer, i text och i kommunikation kring projektet ska det tydligt framgå att det är ett samarrangemang mellan SSR, Kulturens och det aktuella landskapsförbundet. Samarbetet ska kommuniceras med samtliga loggor i all kommunikation och marknadsföring, såväl muntlig som skriftlig.

Projektet vill belysa samspelet mellan musik och dans

Den absolut största delen av notmaterialet är dansmusik, ofta i form av polonäser, kontradanser, menuetter mm, och i flera fall varvas noterna med dansbeskrivningar. Dansen är en viktig del av Notboksprojektet och har en naturlig plats i konceptet, gärna representerat av forskare och/eller instruktörer som kan bidra med en kompletterande bild till analysen och tolkningen av notsamlingarna.

Målet

Syftet med kurserna är att fördjupa kunskapen om det lokala materialet, utbilda utövare i att tolka notbilden, visa på en skriftlig folkmusiktradition och även utöka det material som landskapsförbunden tillgängliggör för medlemmar och andra utövare i landet.

Detta för att öka användbarhet för att levandegöra traditionen.

Tanken är att arrangera Notboksprojektet en gång per år på olika geografiska platser.

Notboksprojektet är en möjlighet som erbjuds landskapsförbunden att arrangera i samarbete med SSR och Kulturens. Projektet finansieras av deltagaravgifter och SSR. Notboksprojektet genomförs som folkbildning i Kulturens regi.