Västmanlands Spelmansförbund

Bli medlem i Västmanlands Spelmansförbund

Spelmanstradition finns inom Västmanlands län

Västmanlands Spelmansförbund bildades 1950. Initiativtagare var Sven Andersson i Kungsörs spelmanslag (bildat 1949). 
Han satte in en annons i länets tidningar och kallade intresserade spelmän till ett möte och stämma i Kungsör den 27 augusti 1950. Ett trettiotal spelmän hörsammade kallelsen och redan klockan nio på morgonen startade spelandet.

Västmanlands Spelmansförbund är en organisation med uppgift att väcka intresse för svensk folklig musik, både instrumental och vokal. I synnerhet ska förbundet verka för bevarandet av det kulturarv som utgörs av den spelmanstradition som finns inom Västmanlands län. Förbundet ska också verka för att denna folkliga konstart bevaras och utvecklas i sin funktionella roll.

Varmt välkommen! 

Bli medlem

Hemsida

Facebook