Unga Glysar

Pedagogiskt material för kulturskolelärare.

Unga Glysar är ett projekt som Örebro Läns Folkmusikförbund driver i samarbete med Sveriges Spelmäns Riksförbund. Projektet riktar sig mot kultur– och musikskoleverksamheter och syftet med projektet är att ge musiklärare goda och gemensamma förutsättningar att undervisa elever i folkmusikaliska instrumentala och vokala traditioner. Projektets mål är att ge alla musiklärare möjligheten att jobba med folkmusik, även om de inte tidigare har erfarenhet av det, för att på så vis sprida folkmusiken till fler barn och ungdomar i Sverige.

Projektets namn är hämtat från den mytomspunne Närkespelmannen Karl Axel Fahlström, kallad Spelman Glys. Spelman Glys levde 1847-1927 och verkade i Kilsbergen i västra delen av Örebro län. Han livnärde sig som kringvandrande urmakare. Historien berättar att han vandrade mellan olika gårdar. Då han inte ägde någon egen fiol så tog han husrum i gårdar där det fanns en fiol. Sedan stannade han ett tag och spelade och reparerade klockor. ”Glysen” sågs som en fattig och utarmad spelman, men vid hans död hittades 13000 kronor i ett klockfodral som han alltid bar med sig!

Upprinnelsen till Unga Glysar var ett möte där Örebro Läns Folkmusikförbunds styrelse diskuterade olika möjligheter att väcka intresset för folkmusik hos fler barn och ungdomar. Ur denna diskussion föddes Unga Glysar. Styrelsen ville nå ut till fler i yngre generationer och då de efterforskade om det fanns något bra pedagogiskt material för musiklärare som vill lära ut folkmusik så fann de att de inte kunde hitta något aktuellt sådant. För att kunna arbeta fram ett material speciellt riktat emot kultur– och musikskoleverksamheter så startades projekt Unga Glysar.

De tre pedagogerna som arbetat fram materialet är Isak Björklund, fiolpedagog, Ingrid Ekman, flöjtpedagog och Ida Blomqvist sång, kör –och pianopedagog. De organisatoriskt ansvariga är Andreas Jacobsson och Andreas Svensson.

En förhoppning som styrelsen i Örebro läns folkmusikförbund har är att genom Unga Glysar skapa ett incitament till nya folkmusikungdomsläger runt om i landet. Läger där barn och ungdomar, som genom sin musiklärare fått ta del av Unga Glysar, skall få möjlighet att musicera tillsammans.

Vill du köpa böcker – ta kontakt med kansliet!