Uplands Spelmansförbund

Bli medlem i Uplands Spelmansförbund

För dig med intresse för uppländsk folkmusik

Uplands Spelmansförbund (USF) bildades 1945 och har idag ca 300 medlemmar.
Spelmansförbundet verkar för att samla spelmännen och sprida information om vad som händer inom folkmusiken i Uppland.

Förbundets mål är bl a att väcka intresse och förståelse för uppländsk folkmusik, anordna kurser, spelträffar och stämmor. USF skall också verka för att uppteckna och bevara melodier, visor och andra folkmusikaliska traditioner och även stödja nyskapande av folkmusik.

Bli medlem

Hemsida

Facebook

Oktoberstämman

V-Dala spelmanslag på Oktoberstämman