Vi är Sveriges största folkmusikorganisation med ca 6000 medlemmar organiserade i 23 landskapsförbund över hela landet. Vi representerar spelmansrörelsen såväl nationellt som internationellt.

Sveriges Spelmäns Riksförbund (SSR) bildades 1947 av bland andra Knis Karl Aronsson, en känd rikspelman från Dalarna, som blev den första ordföranden.

Vi samverkar med andra organisationer och institutioner inom en mängd områden. Det kan gälla uppvaktningar av centrala myndigheter lika väl som t ex utbildningar inom folkmusiker, forskning kring europeisk folkmusik eller samverkan mellan folklig dans och musik i Sverige. Regelbunden samverkan sker också med våra systerorganisationer i de andra nordiska länderna.

I samarbete med försäkringsbolaget Folksam erbjuder vi alla medlemmar att teckna en mycket fördelaktig instrumentförsäkring.

Som medlem får man vår tidning Spelmannen fyra gånger om året. Här presenteras reportage, debattartiklar och ett kalendarium kring vad som händer inom folkmusikområdet i Sverige och med utblickar mot våra grannländer. I tidningen recenseras också många av de nya skivinspelningar som kommer varje år.

För att stödja det intresse för folkmusiken som nu växer fram i den yngre generationen är vi medarrangörer och ger ekonomiskt stöd vid kursverksamhet för ungdomar i hela landet. Vi har också medverkat i ett antal nordiska samarbetsprojekt och ordnat läger och turnéer för ungdomar från de nordiska länderna.

Våra landskapsförbund bedriver den regionala verksamheten för våra medlemmar, till exempel i form av träffar, spelmansstämmor, kurser och liknande.

Vill du bli medlem? Kontakta något av våra landskapsförbund.