Västergötlands Spelmansförbund

Bli medlem i Västergötlands Spelmansförbund

Väcka och upprätthålla intresset och förståelsen för västgötsk folkmusik och visa

Västergötlands spelmansförbund arrangerar spelmansstämmor, festivaler och spelträffar i landskapet samt stöttar lokala evenemang.

Förbundet anordnar bl.a. kurser på fiol, nyckelharpa, durspel, klarinett och folklig dans.

En vecka varje sommar hålls en låtkurs särskilt för ungdomar, 12-18 år.

VSF arbetar med utgivning av notsamlingar, böcker, kassetter, CD etc. Detta sker bl.a. i samarbete med Västergötlands Folkmusikarkiv på länsmuseet i Skara.

Vidare samarbetar förbundet på olika sätt med lokala spelmanslag, dansföreningar, arkiv, länsmusikstiftelser, museer, studieförbund, skolor, bibliotek, kommunala musik- och kulturskolor.

Bli medlem

Hemsida

Facebook

Ornungastämman