Världens Musik och Dans


Världens musik och dans är ett utvecklingsprojekt som drivs av Nationella Rådet och som rullar genom landet där vi samarbetat med Statens Kulturråd, flera län, landsting och regioner. Vi startade 2008 och har bl a arbetat i Skåneregionen, Värmland, Västra Götalandsregionen, Uppland, Västernorrland och Västmanland.

Folkmusik – Världsmusik – Folkdans – Världsdans är kulturformer med gamla traditioner i mer eller mindre nya former anpassade till vår egen tid som samlar människor med bakgrund i olika länder, kulturer. Dessa kulturformer har en viktig samhällsroll för vår identitet och för vår lust att lära känna, förstå och uppskatta den andra – glädja oss åt likheter och skillnader. Dessa kulturformer är viktiga konstnärliga uttryck där de professionella ofta har en nära relation till de många utövarna i amatörledet. I dag finns det många som arbetar professionellt inom kulturområdet. Det är viktigt att ta tillvara och sprida deras kompetens och göra den tillgänglig för dem som är frivilliga utövare av kultur.

Genom satsningen Världens Musik och Dans vill vi:

  • Utveckla ungdomsverksamheten i resp regionen inom folkmusik och dans, både inom det svenska och globala perspektivet.
  • Synliggöra de olika folkkulturer som finns i ett län, för såväl allmänheten som för
  • Skapa ett levande kontaktnät mellan utövarna inom olika kulturer, och därmed förutsättningar för att lära av varandra, utbyta erfarenheter och främja samarbeten.
  • Skapa fler mötesplatser, arrangörsföreningar för aktiva folk- och världsmusiker, och folk- och världsdansare i regionen.