Östergötlands Spelmansförbund

Bli medlem i Östergötlands Spelmansförbund

Arbetar för att främja den östgötska folkmusiken och för spelmännen som verkar i Östergötland.

Östergötlands Spelmansförbund grundades 1927, och är därmed det näst äldsta spelmansförbundet i Sverige.

I dagsläget har förbundet ca 200 medlemmar. Förbundet är medlem i SSR, Sveriges Spelmäns Riksförbund.

Som medlem i ÖSF får du medlemstidningen Östgötaspel och får ca 20% lägre pris på de låt- och visutgåvor förbundet säljer. Du blir också ansluten till SSR, Sveriges Spelmäns Riksförbund och får deras tidning Spelmannen. Du får också tillgång till en instrumentförsäkring.

Östergötlands spelmansförbund arbetar självklart för att främja den östgötska folkmusiken och för spelmännen som verkar i Östergötland. Det gör vi bl.a. genom att ordna spelträffar och kurser, stödja spelmansstämmor inom länet, samla och ge ut östgötska låtar och visor och att sprida östgötsk folkmusik i samarbete med andra organisationer.

Som medlem har du möjlighet att teckna en förmånlig instrumentförsäkring och kan söka ekonomiskt stöd till aktiviteter och publiceringar som främjar utvecklingen och bevarandet av folkmusiken inom landskapet.

Bli medlem

Hemsida

Facebook

 Bild: Hélène Lundgren