Rikskurser

Sveriges Spelmäns Riksförbund anordnar varje år i samarbete med landskapsförbunden ett antal ungdomskurser på olika platser i landet. Vid dessa rikskurser finns möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd, ett ungdomsbidrag, för deltagaravgifterna.