Rikskurser

Sveriges Spelmäns Riksförbund anordnar varje år i samarbete med landskapsförbunden ett antal ungdomskurser på olika platser i landet. Vid dessa rikskurser finns möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd, ett ungdomsbidrag, för deltagaravgifterna.

Vilkor för bidraget

Kursen ska vara en rikskurs vilket betyder att SSR är medarrangör tillsammans med ett eller flera landskapsförbund. Ansvarig i landskapsförbundet planerar och marknadsför i samråd med SSR. Viktigt är att det framgår att kursen vänder sig till deltagare från hela landet.
För att vara berättigad för bidrag måste deltagaren vara medlem i ett landskapsförbund inom Sveriges Spelmäns Riksförbund samt vara högst 19 år fyllda det år då kursen arrangeras.

Direkt efter avslutad kurs anmäler landskapsförbundet till SSR:s kansli vilka medlemmar på kursen som generar bidrag (medlem, max 19 år det aktuella året).


Vi vill ha in informationen från er senast 1 november.
Om det budgeterade beloppet för ungdomskurser inte räcker till kan ovan angivna bidragssummor komma att reduceras. Bidraget betalas ut i slutet av det år kursen arrangeras efter att vi gett er uppgifter om det slutgiltiga beloppet och ni skickat er faktura till oss.