Rikskurser

Sveriges Spelmäns Riksförbund anordnar varje år i samarbete med landskapsförbunden ett antal riksungdomskurser på olika platser i landet. Vid dessa rikskurser finns möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd, ett ungdomsbidrag, för deltagaravgifterna. Landskapsförbund som planerar en kurs ska ta kontakt med SSR senast 1 oktober året innan kursen anordnas. Detta för att SSR ska ha möjlighet att i ansökan till Statens Kulturråd ta med planerade ungdomskurser inför nästa år. Deltagare som genererar bidrag är medlemmar i ett landskapsförbund inom SSR. Deltagare får vara maximalt 19 år fyllda det år då kursen arrangeras..

För mer information, se: Regler_for_ungdomsstod_-_Rikskurser_2016