Blekinge Spelmansförbund

Bli medlem i Blekinge Spelmansförbund

Kom och spela, sjung och dansa med oss!

Blekinge spelmansförbund är en förening för alla som är intresserade av folkmusik, folklig sång och folklig dans. Vi vill sprida den blekingska folkmusiktraditionen och göra den tillgänglig, och vi delar gärna med oss av vår spelglädje.

Tre-fyra gånger per termin anordnar vi spelträffar, då vi spelar tillsammans och umgås under avslappnade former.

Under sommaren arrangerar vi en spelmansstämma i Lönnamohagen, Kallinge.

Vi ordnar även kurser med olika teman efter intresse. Har du en idé på en kurs du vill gå eller om du vill hålla en kurs oss.

I samband med Tjugondag Knut hålls Knutsfesten – en tillställning fylld av spel, dans, samvaro och god mat.

Kom och spela, sjung och dansa med oss!

Bli medlem

Hemsida

Facebook