Örebro Läns Folkmusikförbund

Bli medlem i Örebro Läns Folkmusikförbund

”Vi främjer Örebro läns folkmusik”

Örebro Läns Folkmusikförbund, ÖLFM, bildades av folkmusikentusiaster en vårdag år 1928. Då liksom nu verkar folkmusikförbundet för att bevara de olika folkmusikaliska stilar vi har inom länet. Vi vill uppmuntra våra medlemmar att uttrycka sin musikaliska kreativitet genom att spela, dansa och sjunga tillsammans och att komponera egen musik i folklig stil.

Rent konkret bidrar ÖLFM till länets folkmusikliv genom att arrangera spelmansstämmor, spelträffar, kurser, utbyten med andra folkmusikentusiaster, ge ut medlemstidningen ”Stämning” och genom att vara en folkmusikalisk kontaktförmedlare.

Vi gör den verksamhet som Du efterfrågar!

Bli medlem

Hemsida

Facebook

Spelgrupper i Örebro län

Foto: Erik Zaunschirm