Hallands Spelmansförbund

Bli medlem i Hallands Spelmansförbund

För dig som är intresserad av halländsk folkmusik

Vid Hembygdstinget den 26 september 1931 på Katrinebergs Folkhögskola bildades Hallands Spelmansförbund. På initiativ av redaktör Filip Pärson i Falkenberg hade intresserade för bildandet av ett sådant förbund inbjudits till hembygdstinget. Musikdirektör Fredrik Hjort hälsade de ditresta spelmännen och framhöll önskvärdheten av att de Halländska spelmännen sammanstöt sig i ett förbund.

När Hallands Spelmansförbund bildades fanns inga spelmanslag i Halland. Förbundet var i första hand en organisation för att samla och skapa en gemenskap för spelmän i landskapet. Detta har levt kvar, man är inte medlem genom spelmanslag utan enskilt.

Bli medlem

Hemsida

Facebook

Spelmanslag och grupper i Halland