Spelmansstämma i Kungsträdgården

Nationella Rådet för traditionell musik och dans arrangerar dans och spelmansstämma – spel till dans, buskspel, minikonserter över generationsgränserna i Kungsträdgården.

Som riksorganisationer erbjuder vi verksamhet i hela landet och vill genom detta arrangemang visa upp den traditionella musiken och dansen mitt i huvudstaden – mellan bussen och tunnelbanan.

Arrangemanget bygger i stor utsträckning på ideellt arbete med samverkande organisationer och våra medlemmar, konserterna är öppna och anmälan är helt fri, spel till dans efter lista och buskspel som betyder interaktivt utövande av folkmusik. Medverkande grupper, spelmän och dansare har jämn könsfördelning, Folkmusiken och den folkliga dansen i Sverige har djupa rötter långt utanför vårt eget land. Bland medverkande grupper spelas musik av traditionsbärare från alla landskap.

Läs mer på: www.dansochspelmansstamma.se