Förbundsstämma

Alla landskapsförbund kallas härmed till årsmöte den 28 april mellan 13.00-15.00.
Detta år genomförs årsmötet digitalt. Motioner skall enligt stadgarna vara förbundsstyrelsen tillhanda den första februari och vi har vid dags datum fått in en motion. 

Delegater och åhörare anmäler sig till senast 28 mars till info@spelmansforbund.se

Här nedan kommer ni inom en nära framtid kunna läsa handlingar till förbundsstämman 2024

För protokoll och handlingar från tidigare år