Förbundsstämma

Förbundets årsmöte, eller årsstämma, är det högsta beslutande organet för Sveriges Spelmäns Riksförbund. En gång om året så samlas ombud från landskapsförbunden för att gemensamt besluta om vad som skall utgöra riksorganisationens verksamhet det aktuella året.

Protokoll från tidigare års stämmor återfinns på denna länk.