.

Vi är Sveriges största folkmusikorganisation med ca 6,000 medlemmar organiserade i 23 landskapsförbund över hela landet.

Vi samverkar med andra organisationer och institutioner inom en mängd områden. Det kan gälla uppvaktningar av centrala myndigheter lika väl som t ex utbildning av folkmusiker, forskning kring europeisk folkmusik eller samverkan mellan folklig dans och musik i Sverige. Regelbunden samverkan sker också med våra systerorganisationer i de andra nordiska länderna.