.

Välkommen till Sveriges Spelmäns Riksförbund!

Vi är Sveriges största folkmusikorganisation med ca 6,000 medlemmar organiserade i 23 landskapsförbund över hela landet.

Vi samverkar med andra organisationer och institutioner inom en mängd områden. Det kan gälla uppvaktningar av centrala myndigheter, forskning kring både skandinavisk och europeisk folkmusik, folkmusikutbildningar samt olika former av samverkan mellan folklig dans och musik i Sverige.

.


.

Info om Covid-19

I dessa tider känner många oro för spridningen av corona-virus. Sveriges Spelmäns Riksförbund vill uppmana alla medlemmar att informera sig via https://www.folkhalsomyndigheten.se som får räknas som en av de säkraste källorna för info. Det är upp till er om ni vill genomföra spelträffar och möten men vi vill avråda från det i nuläget. Vi behöver alla göra vårt för att minska smittspridningen i samhället. Håll er informerade och håll er friska!

Patrik Andersson Tidman
Verksamhetsledare
på uppdrag av styrelsen för SSR