Hälsinglands Spelmansförbund

Bli medlem i Hälsinglands Spelmansförbund

Musik tillsammans, folkmusik

Hälsinglands spelmansförbund (HSF) är till för dig som vill stödja folkmusiken i Hälsingland. Alla medlemmar får vår tidning Hälsingelåten fyra gånger om året, samt tidningen Spelmannen som ges ut av Sveriges Spelmäns Riksförbund (SSR).

Som medlem har du möjlighet att teckna en förmånlig instrumentförsäkring och kan söka ekonomiskt stöd till aktiviteter och publiceringar som främjar utvecklingen och bevarandet av folkmusiken inom landskapet.

Varmt välkommen! 

Bli medlem

Hemsida

Facebook

Delsbostämman

 Bild: Hélène Lundgren