Verksamhet

Sveriges Spelmäns Riksförbund arbetar för att utveckla och stärka folkmusikens roll i det svenska musiklivet. Hela tiden pågår ett arbete med att tänka nytt och öka förståelsen för vår genre genom att befinna oss i sammanhang där det är viktigt att synas och vara med och påverka.

Riksförbundet har två tydliga uppgifter, dels finns vi till som en samarbetspart i den lokala och regionala musikmiljön dels är vår uppgift att vara politiskt uppdaterade och samverka med kulturorganisationer och myndigheter. Detta genomsyrar SSR:s verksamhet och vi arbetar för att vara en solid part i den svenska folkmusikmiljön.

Notboksprojektet – ett av de viktigaste projekten som SSR driver. Det arrangeras på olika ställen i Sverige beroende på vilket/vilka landskapsförbund som har uttryckt intresse att arrangera tillsammans med SSR och Kulturens. Det är ett utmärkt tillfälle att belysa den egna lokala nedtecknade musiken via notböcker och skrifter. Hittills har arrangemanget innehållit t.ex. låtkurs, danskurs, föreläsningar och seminarier.

SSR stödjer ungdomsverksamhet genom sina landskapsförbund. Det kallar vi Rikskurser där vi ger ekonomiskt bidrag, ofta till sommarkurser, riktade till ungdomar.

Folkmusikportalen Spelmannen ger oss möjlighet att kunna informera och påverka. Vi tror att den, i sin nya utformning, ska hitta nya läsare och inspirera fler.

Ethno stödjer vi också genom att skicka stipendiater från 10 st landskapsförbund.

SSR driver projektet VMoD (Världens Musik Och Dans) som förra gången arrangerades i Västmanland. Nu kommer projektet till Umeå och Västerbotten. Under hösten har det gjorts en förstudie för att ta reda på förutsättningar, möjliga samarbetsvägar och inventera samarbetspartners. Studien utvärderades i början av 2020 och projektet kommer att ha sin fortsättning under året.

Genom Nationella Rådet för folkmusik och dans arrangeras Folk och Världsmusik-galan. Den riktar sig starkt till vår egen folkmusikmiljö och är en stor anledning till att vi som riksorganisation engagerar oss. SSR:s ambition är att landskapsförbunden ska känna igen sig i detta evenemang.