Smålands Spelmansförbund

Bli medlem i Smålands Spelmansförbund

För dig som är intresserad av Småländsk folkmusik!

Smålands Spelmansförbund bildades den 19 juni 1948 på initiativ av civilingenjören Gösta Klemming i Gunnebo: …bildades av en rätt stor skara spelmän på Stadshotellet i Nässjö. Detta var en lördag och på söndagen samlades vi på torget och marscherade upp till hembygdsparken där vi spelade för allmänheten. Vi hade egentligen ingen gemensam repertoar, men låtar ur Svenska Låtar (smålandsdelen) och andra kända dito t ex Kinnevaldsmarschen efter August Strömberg bidrog till att vi klarade det här problemet. (Ur Gösta Klemmings artikel i Smålåtar till 50-årsjubileet)

I början av 1970-talet var förbundet som störst med närmare 700 medlemmar, näst största landskapsförbundet i landet efter Dalarna, men nu har medlemsantalet sjunkit till ungefär 300.
1977 startades förbundet medlemstidning Smålåtar, då som ett stencilblad. Numera är tidningen mer professionell och trycks naturligtvis i offset och innehåller inte endast artiklar om förbundsaktiviteter utan också regelbundna spelmansporträtt, skivrecesioner, folkmusikartiklar, kalendarium osv.

Sedan många år tillbaka har förbundet satsat mycket på kurser för barn och ungdomar.

1998 firade förbundet sitt 50-årsjubileum med en stor konsert och fest på Växjö konserthus. Bland hedersgästerna märktes förbundets stiftare Gösta Klemming.

Varför behövs det ett spelmansförbund – det viktigaste är ju man får spela och ha kul?

Jovisst, det bästa sättet att slå vakt om den Småländska musiktraditionen är ju att spela den. Men det är också därför Smålands Spelmansförbund (SSF) finns.

Förbundets viktigaste uppgifter är att göra den småländska musiken tillgänglig genom:

  • Information.
  • Notutgivning
  • Inspelningar
  • Stöd till spelmansstämmor
  • Spelkurser för både barn, ungdomar och vuxna
  • Ordna konserter
  • Skapa möjligheter för spelmän i alla åldrar att träffas, spela och umgås

Dessutom har förbundet kontakter med myndigheter, musikorganisationer och politiker på alla plan.

Bli medlem

Hemsida

Facebook

Spelmanslag och grupper