Folk- och Världsmusikgalan

Det började 2010 med en gala på nuvarande Musikaliska i Stockholm och fortsatte 2011 i Göteborgs konserthus där Kultur i Väst var huvudarrangör. 2012 ägde galan rum i Malmö konserthus med seminarier och mässa i Moriska paviljongen och med Musik i Syd som huvudansvarigt. 2013 flyttade vi norrut till Gävle konserthus där Musik Gävleborg (numera Kulturutveckling Gävleborg) höll i trådarna. Stor efterfest på festivalhotellet Scandic och en fin TV-film som senare under året sändes i SVT. 2014 var NorrlandsOperan i Umeå värd tillsammans med Umefolks festival som då lade galan som festivalens invigningskväll. 2015 var galan tillbaka i Stockholm med en utsåld konsert i Berwaldhallen, med en temadag för Barn och unga på fredagen och med många kringaktiviteter under hela galaveckan. 2016 var det Västerås och Västmanlandsamusiken som var värd för galan och då arrangerade vi också ett Nordic Showcase på torsdag, fredag innan själva FoV-galan. 2017 drog vi söderut till Helsingborg där Folk o Världsmusiken tog över staden i hela nio dagar med ett späckat program på Dunkers Kulturhus, inkl även detta år ett Nordic Showcase med artister från hela Norden och det hela avslutades med en galakonsert i ett fullsatt konserthuset på lördagskvällen.

Galan har motsvarigheter i övriga nordiska länder och på många platser i Europa och utanför. Men den har i Sverige fått en egen unik utformning jämfört med sina motsvarigheter i andra delar av världen.

Det unika i Sverige är att vi har lika stor tyngd på traditioner med gamla rötter i Sverige och på musik som har nyare rötter här, som kommit hit med invandrare eller hämtats hit av entusiaster. En andra särart för Sverige är det breda samarbetet kring galan mellan organisationer, institutioner och lokala fria aktörer som kommersiellt och ideellt verkar för genrens synlighet och utveckling. För det tredje är det fokus på både insatser för vårdande och levandegörande av traditioner och på deras utveckling och funktion i det nutida kulturlivet.

Huvudsyften med galan är

  • ökad uppmärksamhet i Sverige och i vår omvärld för den höga kvaliteten på artisterna som finns inom genren – ett skyltfönster för de främsta via galaprogrammen och de belöningar som delas ut
  • genom belöningar anpassade till genrens behov ge erkännande både till de främsta artisterna men också till viktiga aktörer som understödjer genren ofta med omfattande ideellt arbete – belöningarna skall också främja uppmärksamhet i Sverige och utomlands
  • främja förkovran och utveckling genom aktiviteter riktade till genrens olika aktörer: arrangörer, skivbolag, institutioner, organisationer, utbildningar, forskare och artister
  • skapa en mötesplats mellan ovanstående, ett viktigt syfte är att stärka samhörigheten mellan folkmusik / traditionsbaserad musik från olika kulturer och arbeta för att överbrygga att många aktörer som arbetar med musik med rötter utanför Sverige har svag delaktighet i musiklivets strukturer

Läs mer på: www.folkgalan.se