Seminarier

Spelmansförbundet genomför över året ett antal seminarier för förtroendevalda såväl som medlemmar ute i landskapsförbunden. Vi kommer löpande uppdatera denna sida med nya punkter under året.

20 Mars (Onsdag). Klockan 18:00-19:30

Vad händer när möteslokalen försvinner?

Ett samtal om nya sätt att finansiera verksamhet.

Samtalet leds av Lisa Reuber och Jimmy Thorsell med gäst besvarar era frågor och funderingar- Jimmy har tidigare arbetat åt studieförbund och forskningskonsortium på nationell nivå med evenemang, projektfinansiering och kultursektorns förutsättningar, såväl som 20 års engagemang i olika kulturföreningar.

Omvärlden. som vi känt den, svajar och vi behöver söka stöd. Alla studieförbund skärper sina regler samtidigt som deras statliga stöd minskas, många spelmanslag drabbas direkt och indirekt av detta. Vilka vägar kan det finnas om stödet uteblir? Vad behöver vi som landskapsförbund tänka på, och vad kan vi släppa? Vilka vägar finns det till en långsiktigt hållbar verksamhet och vars finns egentligen pengarna?

15 April (Måndag) 18.00-19.30

Jenny Gustafsson i ledartagen.

Ungdomssatsningar och framtiden – Ett öppet samtal om förutsättningar.

Expert för dagen är Lisa Reuber som under drygt 30 bedrivit framgångsrikt ungdomsarbete i Östergötland. Tillsammans med Jenny Gustafsson som i många år arbetat med ungdomsverksamhet i Västergötland reflekterar vi kring vilka utmaningarna är och hur kan man få igång ett starkare ungdomsarbete i sitt landskapsförbund?

Hur skapar, upprätthåller och utvecklar vi engagemang hos yngre folkmusiker?

14 maj 18.00-19.30

Seminarium 14 maj 18.00-19.30

Arrangörskap i folkkulturen

Vi är många som växlar roller. Ibland är vi publik, ibland står vi på scenen och ibland är det vi som arrangerar ett event; en konsert, en spelmansstämma, eller en hel festival rentav.

Vad är viktigt att tänka på då man står som arrangör?  Vad uppskattar man som artist? Vad behöver publiken?  Hur når man ut för att få folk att komma? Finns det bidrag att söka? Hur undviker vi interna krockar i kalendariet?

Vi har bjudit in RFoDs verksamhetsledare Thuva Härdelin som aktivt arbetar med att stötta arrangörer och som också själv arbetar som arrangör.

Seminarieformen inbjuder till dialog, säkert har ni som deltar egna erfarenheter och frågor kring de utmaningar ni står inför.

Vi hoppas på ett givande samtal!

Anmäl till info@spelmansforbund.se så får du en inbjudan till vårt teamsmöte

Välkommen!