Västerbottens Spelmansförbund

Bli medlem i Västerbottens Spelmansförbund

Västerbottens spelmansförbund har många aktiva medlemmar. Exempel på sådant vi tillsammans genomfört är bl.a. projektet ”Folkmusiken kommer till skolan”, då fyra folkmusiker besökt skolbarn i ett antal inlandskommuner. Vi har också anordnat Zornmärkesträningsläger för dem som vill försöka bli riksspelmän.

Västerbottens spelmansförbund är en del av Sveriges Spelmäns Riksförbund (SSR), Sveriges största folkmusikorganisation. Vi är ungefär 6500 medlemmar organiserade i 23 landskapsförbund.

I samarbete med försäkringsbolaget Folksam erbjuds alla medlemmar att teckna en mycket fördelaktig musikinstrumentförsäkring.

Västerbottens Spelmansförbunds tidning Spelknäppen utkommer 4 ggr/år och i den kan du bl.a. läsa om lokala folkmusikhändelser, spelmansporträtt och ofta noter till någon Västerbottenslåt.

Även tidningen Spelmannen, som är Sveriges spelmäns riksförbunds tidning delas ut till alla landskapsförbundens medlemmar, ges ut 4 ggr/år. Här finns reportage, debattartiklar och ett kalendarium kring vad som händer inom folkmusikområdet i Sverige och med utblickar mot våra grannländer. I tidningen recenseras även många av de nya skivinspelningar som kommer varje år.


SSR samverkar med andra organisationer och institutioner inom en mängd områden. Det kan gälla uppvaktningar av centrala myndigheter lika väl som t.ex. utbildning av folkmusiker, forskning kring europeisk folkmusik eller samverkan mellan folklig dans och musik i Sverige. Regelbunden samverkan sker också med våra systerorganisationer i de andra nordiska länderna.

Bli medlem

Hemsida

Facebook

Burträsksvängen