Kulturens

SSR är medlemsorganisation i Kulturens

Kulturens är studieförbundet för, av och med kulturutövare. Kulturens arbetar för att alla ska kunna ta del av och utöva kultur i hela landet och bedriver folkbildningsverksamhet inom sång, musik, dans, teater/drama, filmskapande, bild och form, etc. Kulturens startades av RUM – Riksförbundet Unga Musikanter, Riksförbundet för Folkmusik och Dans, Svenska Folkdansringen, Sveriges Körförbund, Sveriges Orkesterförbund, samt Sveriges Spelmäns Riksförbund år 2010 och är partipolitiskt och religiöst obundet.

Vad är folkbildning?

Folkbildningen ska utveckla demokratin. Folkbildning innebär att en grupp människor frivilligt träffas och lär varandra runt ett utvalt tema, till exempel dans, teater, musik, språk, ekonomi, osv. Med andra ord så sysslar er förening redan med folkbildning! I samarbetet med Kulturens kan ni rapportera gruppverksamhet som sker i föreningen och som innebär ett lärande, oavsett om det sker fysiskt eller på distans. Exempel på verksamhet är kurser, workshops, musik- och dansrepetitioner, konserter, spelmansträffar, dansstugor, utbildningar, föreläsningar, med mera.

Varför ska min förening samarbeta med Kulturens?

När din förening samarbetar med Kulturens får ni både en god samarbetspart, möjligheter att stärka din och föreningens kompetenser och möjlighet till administrativa stöd. Det är kostnadsfritt att ingå samarbete med Kulturens, att rapportera er verksamhet och att delta på Kulturens fortbildningar. Vissa administrativa tjänster erbjuds mot en kostnad, t.ex. möjligheten att arvodera ledare.

I Kulturens erbjudande ingår bland annat följande:

  • Kulturens genreutvecklare inom folklig musik kan ge er stöd och hjälp kring såväl kulturellt innehåll som föreningsdrift.
  • Få kostnadsersättningar för er verksamhet som ni rapporterar som folkbildning.
  • Regionala projektmedel för folkbildande kulturprojekt blir möjligt att söka, upp till 20 000 kr per förening och år.
  • Marknadsföring av er verksamhet i Kulturens kanaler.
  • Kulturens som samarbetspart vid projektansökningar till andra bidragsgivare.
  • Fortbildningar för föreningens medlemmar och ledare.
  • Nätverk inom såväl folkmusik som andra kulturuttryck över hela Sverige.
  • Olycksfallsförsäkring som täcker både ledare och deltagare i verksamheten från att man reser hemifrån tills att man kommer tillbaka hem.
  • Administrativa stöd, t.ex. arvodera ledare.
  • Offerthjälp som ger rabatterat pris vid exempelvis layout, tryck och större utskick.

Det är alltid kostnadsfritt att samarbeta med Kulturens.

Hur blir min förening samarbetsförening till Kulturens?

Ni behöver ett organisationsnummer, föreningskonto och stadgar. Har föreningen det är det bara att

Ni behöver ett organisationsnummer, föreningskonto och stadgar. Har föreningen det är det bara att fylla i ansökningsblanketten om att bli samarbetsförening.

Vill du och din förening veta mer? Skicka ett mejl till Kulturens genreutvecklare inom folklig musik, Therese Olsson Hugosson: therese.hugosson@kulturens.se