Gästriklands Spelmansförbund

Bli medlem i Gästriklands Spelmansförbund

Att i främsta rummet främja och företräda folkmusiken i Gästrikland

Här samlas vi som är intresserade av folkmusik i Gästrikland. Vi spelar något instrument eller trallar någon melodi, några av oss gillar att dansa till musiken 

• Vi ger ut 4 nummer per år av medlemstidningen Gestrike-Resonans. 


• Vi driver Gästrike Låtverkstad tillsammans med studieförbundet Bilda Mitt och Region Gävleborg, kulturutveckling.

 • Vi arrangerar kurser, spelträffar och seminarier samt ger ut notsamlingar. 

• Vi strävar även efter att ha en god medlemsservice gällande utkomna noter och ljudande material i Gästrikland. 

• Vi erbjuder medlemmarna en mycket prisvärd instrumentförsäkring via Folksam. 

• Vi publicerar förbundets noter och, i görligaste mån, ljudande samlingar på Internet i databasen FIOL, tillsammans med Hälsinglands- och Dalarnas Spelmansförbund. 

• Du får Sveriges Spelmäns Riksförbund tidning Spelmannen 4 gånger per år. 

Gästriklands Spelmansförbund bildades 1943. I dag är vi ca 140 medlemmar. 

Bli medlem

Hemsida

Facebook