Systemunderhåll pågår

SSR’s medlemsregister är tillfälligt stängt pga systemunderhåll.

Registret beräknad komma i normal drift igen senast kl 00:30.