Instrumentförsäkring

Som medlem i ett landskapsförbund som är anslutet till Sveriges Spelmäns Riksförbund, kan du teckna en försäkring hos Folksam för dina instrument till en förmånlig premie.

Vilka skador ersätts?

Skador genom plötsliga och oförutsedda händelser.

Vilka instrument kan försäkras?

Portabla akustiska och elektroniska musikinstrument samt tillbehör till dessa. Dock inte utrustning som i huvudsak används i studio t.ex. studiomikrofoner, mixerbord inspelningsutrustning som inte omfattas av denna försäkring.

Detta ingår i försäkringen

Musikinstrumentförsäkringen gäller i hela världen. Blir instrument skadat eller stulet får du ersättning för reparationskostnaderna alternativt upp till vad det kostar att köpa en likvärdig egendom. Om du vid en ersättningsbar skada behöver hyra ett likvärdigt instrument kan du få ersättning för hyra av ett likvärdigt föremål upp till 2 000 kronor per skadehändelse.

Självrisk

Självrisken är 300 kronor per skadehändelse.
För skador som uppkommit på grund av fukt, värme, kyla eller sprickbildning utan yttre åverkan är självrisken 1 200 kronor. För skador på kontrabas lämnas ingen ersättning för skador som uppkommit utan yttre åverkan vid fukt, värme, kyla eller sprickbildning.

Vid en skada

Råkar du ut för en skada ska anmälan skickas så snart som möjligt till Folksam eller till ditt spelmansförbund. Anmäl dessutom till polisen om du råkat ut för en stöld eller blivit överfallen.

Teckna försäkring

För att teckna försäkring måste du kontakta försäkringsombudet i landskapsförbundet där du är medlem. Kontaktuppgift hittar du på landskapsförbundets hemsida. Premiens storlek beror på det samlade värdet av försäkrade instrument och tillbehör.

Ytterligare information

Försäkringsgruppen SSR

Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta SSRs försäkringsgrupp som består av Johan Eriksson från Dalarnas spelmansförbund och Göran Jönsson från Skånes spelmansförbund.

Folksam

Här finns
• produktblad
• fullständiga försäkringsvillkor
• ansökningsformulär
• skadeanmälan

OBS! Nyteckning och ändring av befintliga försäkringar gör du hos ombudet i ditt landskapsförbund.