Spelmansböcker

Handskrivna notsamlingar för spelmän.

Nu fortsätter Sveriges Spelmäns Riksförbunds lärande- och forskningsprojekt kring handskrivna spelmansböcker. I en serie kurshelger över hela landet kommer vi tillsammans med lokala forskare och spelmän djupdyka i spelmansböckernas spännande värld..

Spelmansböcker har funnits över hela Europa. Musiken och danserna förmedlades från dansare till dansare, från spelman till spelman. Spelmän och musiker kopierade notböckerna för hand och förde in melodier som man hörde dem spelas eller så komponerade de egna versioner och melodier..

Detta skapade ett gemensamt musikgods som förenar modemusik i olika epoker, inte bara i Sverige och Norden, utan också över hela Europa..

Finns det spännande notsamlingar i er bygd i ert landskapsförbund? Behöver ni hjälp med att tolka dem eller finns det någon hos er som genomfört ett notboksarbete och som skulle kunna lyftas fram för spelmän och dansare? Hör av er till SSR:s verksamhetsledare Patrik Andersson Tidman..

Vill du delta i våra notbokshelger? De är öppna för alla spel- och dansintresserade..

Om ekonomin för en träff/helg: Projektet Spelmansböcker är ett samarrangemang mellan den lokala arrangören, Sveriges Spelmäns Riksförbund och Kulturens. SSR står för kursledarnas arvoden. Den lokala arrangören står för kostnad för boende, ev kostnad för hyra av kurslokal och mat för ledare och kursdeltagare.