Nationella rådet

Nationella samverkansrådet för folkmusik och dans består av SSR, ESI, RFoD, Kulturens samt Svenska Folkdansringen. Vi har som riksorganisationer under många år arbetat tillsammans i olika projekt där arbetet med en Handlingsplan för traditionell musik o dans, var ett samarbete där målsättningen inför det fortsatta arbetet var att skapa ett nationellt råd med uppdrag att följa upp handlingsplanen samt att initiera insatser och åtgärder som syftar till att främja genren.
Vårt nätverk är nu ett samarbetsorgan för traditionell musik och dans med representanter från de riksorganisationer och organisationer med nationella uppdrag inom folk- och världsmusiken och den folkliga dansen i Sverige. Vi vill arbeta för tryggande, utvecklande och förbättrande av villkoren för all traditionsbaserad musik och dans oavsett ursprung och representera genren i frågor som rör traditionell musik och dans gentemot Statens Kulturråd och andra nationella organ.

Vi driver nu flera gemensamma projekt som till exempel Folk & Världsmusikgalan, Världens musik och Dans- och Spelmansstämman i Kungsträdgården. Konkreta projekt leds och administreras av någon av rådets medlemmar som t.ex. att Folk & Världsmusikgalan nu leds och administreras av Riksförbundet för Folkmusik och Dans.     

Handlingsplan

Vid ett genremöte vid Folkelarm i Oslo i oktober 2006, där genren var samlad med stor representation, ledde diskussionerna till att en arbetsgrupp bildades för att ta fram en handlingsplan för traditionell musik dans i Sverige. Närvarande var SSR, RFoD, Eric Sahlström Institutet, Svenska Folkdansringen, Folkmusikens Hus i Rättvik, Malungs Folkhögskola, samt Musikhögskolorna i Ingesund, Malmö och Stockholm. Arbetet med handlingsplanen har finansierats av arbetsgruppens organisationer samt med stöd från Statens Kulturråd (december 2008).

Under 2007-2011 arbetades ett remissunderlag för Handlingsplan för traditionell musik och dans fram av en arbetsgrupp bestående av representanter från Eric Sahlström Institutet, Sveriges Spelmäns Riksförbund (SSR), Riksförbundet för Folkmusik och Dans (RFoD). Under 2011 träffade vi Kulturrådet för att presentera och diskutera remissmaterialet och arbetet och senare under året redovisades remissunderlaget till handlingsplanen för Riksdagens Kulturutskott.

2012 blev handlingsplanen för traditionell musik och dans klar och överlämnades till Sveriges kulturminister.

Här kan du ladda ner Handlingsplan för traditionell musik och dans: