Folkmusikkonsulenten

Här kommer vi inom kort lägga upp information kring vår folkmusikkonsulent och konsulentens uppdrag.