Kansli

Patrik Andersson Tidman – verksamhetsledare

Verksamhetsledaren interagerar med förbundets medlemmar, folkmusikmiljön, andra riksorganisationer, kulturorganisationer, utbildningar och arrangörer för att tillvarata riksförbundets intressen. Verksamhetsledaren arbetar även för att förbundet ska vara representerat inom den kulturpolitiska sektorn, tex kommuner, region och stat. Tjänsten fungerar ofta i form av ”spindel i nätet”, en länk med kontaktnät och möjlighet till helikopterperspektiv.

Patrik har en gedigen bakgrund i folkmusikmiljön. Han har utbildat sig på Malungs folkhögskola, Ingesunds folkhögskola, Norges musikhögskola i Oslo samt Kungliga musikhögskolan Stockholm under sammantaget 7 år med folkmusik som inriktning. Efter det har han arbetat som instrumentallärare på musikskola och senare musikhögskola, musiksamordnare, musikkonsulent, ateljéfotograf och skolfotograf, musiker hos Rikskonserter, musiker på Danshögskolan, och som kursföreståndare samt fiollärare på folkhögskola.

För att komma i kontakt med Patrik, maila till patrik @ spelmansforbund.se