Kansli

Patrik Andersson Tidman – verksamhetsledare

Verksamhetsledaren interagerar med förbundets medlemmar, folkmusikmiljön, andra riksorganisationer, kulturorganisationer, utbildningar och arrangörer för att tillvarata riksförbundets intressen. Verksamhetsledaren arbetar även för att förbundet ska vara representerat inom den kulturpolitiska sektorn, tex kommuner, region och stat. Tjänsten fungerar ofta i form av ”spindel i nätet”, en länk med kontaktnät och möjlighet till helikopterperspektiv.

Patrik har en gedigen bakgrund i folkmusikmiljön. Han har utbildat sig på Malungs folkhögskola, Ingesunds folkhögskola, Norges musikhögskola i Oslo samt Kungliga musikhögskolan Stockholm under sammantaget 7 år med folkmusik som inriktning. Efter det har han arbetat som instrumentallärare på musikskola och senare musikhögskola, musiksamordnare, musikkonsulent, ateljéfotograf och skolfotograf, musiker hos Rikskonserter, musiker på Danshögskolan, och som kursföreståndare samt fiollärare på folkhögskola.

För att komma i kontakt med Patrik, maila till patrik @ spelmansforbund.se

.

.

Anna Lindblad – folkmusikkonsulent

Vår folkmusikkonsulent finns här för dig som vill ha idéer och input kring verksamhetsutveckling, ungdomsprojekt och folkbildningsfrågor. Kanske har ni i ert landskapsförbund eller spelmanslag funderat kring hur ni skulle kunna bredda er verksamhet, genomföra evenemang, nå ut till fler eller bara upprätthålla det ni redan är i gång med. Kanske har ni behov av stöd och hjälp vid bidragsansökningar, funderingar kring att utöka ungdomsverksamheten, eller planering av evenemang, med mera.

Anna tog sin masterexamen i svensk folkmusik på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm 2011. Sedan dess har hon arbetat som frilansmusiker och har därigenom stor erfarenhet av administration och bidragsansökningar inom kulturområdet. Hon blev Riksspelman 2004, har arbetat som spelman på Skansen, och är grundare och medlem i flera välkända folkmusikgrupper.

Anna har ett brinnande intresse för att se folkmusiken utvecklas och fortleva och är gärna med och stöttar i olika projekt.
Kontakta Anna via mail: anna @ spelmansforbund.se