Annonsera - Annonsformat och priser

Senaste numret av Spelmannen

Att annonsera i Spelmannen går bra. Kostnad och specifikationer enligt Annonsdetaljer nedan.
Tidningen trycks helt i färg.

Annonsdetaljer: Spelmannen

Utgivningsplan:
nr 1 ca 1/3, bokningsstopp 1/2
nr 2 ca 1/6, bokningsstopp 1/5
nr 3 ca 1/10, bokningsstopp 1/9
nr 4 ca 15/12, bokningsstopp 15/11

Annonsformat och priser
(alla format bredd X höjd, pris färg/svartvitt)
Levereras till som tryckfärdig pdf med fakturaadress (gärna epost) senast 3 veckor innan utgivningsdag.

Annonsformat och priser


Radannons 50 kr/rad, max fem rader.
En rad rymmer ca 30-34 tecken.
Inhäftad bilaga i mittuppslaget kostar 5000 kr plus den extra viktkostnaden.
Original i tillräckligt stort antal ställs till tryckeriets förfogande i god tid innan utskick.
- Ev. tryckkostnader tas direkt med Atta 45 tryckeri..
- Ingen moms utgår på annonspriset.
- 10% påslag om redaktören måste utforma eller justera annonsen.
- Original per mail eller på CD i format som pdf, eps, jpg, tiff etc.

Spelmannen är Sveriges största folkmusiktidning med en upplaga på 6500 ex. Den skickas till alla medlemmar i landets spelmansförbund och ca 200 prenumeranter.

Annonser bokas hos och skickas till:
Kontakta redaktionen!
Peter Ahlbom
Bultvägen 5
126 38 Hägersten
tel 08-18 34 11, 0725 12 68 60