Länkar

Utbildningar

Kungliga Musikhögskolan
Utbildningen inom KMH bedrivs inom ramen för sex institutioner. Lärare och studenter har en av dessa som gemensam hemmahörighet. Institutionerna skapar en dynamisk, utvecklande miljö där det finns plats för både fördjupning inom traditionen och en förnyande experimentlusta med öppenhet mot den övriga musikvärlden.
http://www.kmh.se/Visasida_sv.php?p=5&t=page

Musikhögskolan i Malmö
Vid Malmö Musikhögskola kan man skaffa sig flera olika högskoleutbildningar inom folk- och världsmusik. Man kan bli både instrumental- och ensemblelärare (IE) och klasslärare i musik (G) med folkmusikprofil, samt även lärare i musik och ett annat ämne. Dessa utbildningar är 4,5 år. Sedan kan man också gå en musikerutbildning, som är 3 år med möjlighet till en påbyggnad på ytterligare 2 år. Samtliga utbildningar är öppna både för studenter inom svensk folkmusik och studenter med annan folkmusikinriktning. Sista ansökningsdag är 10 januari varje år.
http://www.mhm.lu.se/utb/default.html

Göteborgs Universitet
Musikerutbildning för musiker med en bakgrund i folkmusik, världs-musik eller icke västerländsk konstmusik t.ex. klassisk arabisk musik eller indisk konstmusik.
http://www.hsm.gu.se/utbildning/musikerutbildningar/worldmusic/

Musikhögskolan Ingesund
Här utbildas lärare i musik för förskola/grundskola/gymnasium samt kultur- och musikskolor. Mottot är att utbilda musiklärare med stor musikalisk bredd: ”den konstnärlige pedagogen”. Det innebär att du utvecklar både din pedagogiska kunskap och din konstnärliga talang.
http://www.kau.se/utbildning/program_detail.lasso?ID=PR1054


Dans och Cirkushögskolan
Danshögskolans utbildningar ges med syfte att utifrån kunskap om historia och tradition utveckla nya arbetsformer och tydliggöra dans- och cirkuskonstens möjligheter och funktion i dagens samhälle.
http://www.doch.se

Kontaktnätet
Kontaktnätet är en riksorganisation för ideella föreningar inom musik- och kultur. En riksorganisation för så väl stor, liten gammal eller nyskapad förening. Antal föreningar är för närvarande 170 st.
http://www.kontaktnatet.se