Styrelse och funktionärer

Patrik Andersson Tidman Verksamhetsledare
Anna Lindblad Folkmusikkonsulent
Hadrian Prett Ordförande
Kristina Berneholm Vice ordförande
Annelie Westerlund Sekreterare
Siv Burman Ledamot
Britt-Mari Arvidsson Ledamot
Astrid Selling Ledamot
Birgitta Linder Ledamot
Lars Englund Revisor
Owe Källestål Revisorssuppleant
Peter Ahlbom Redaktör, tidningen Spelmannen
Margaretha Mattson Valberedning, sammankallande
Hanna Tibell Valberedning
Simon Börjars Valberedning
Gun-Britt Hermannson Valberedning, suppleant